Nezbavětice
Nezbavětice

Volby do zastupitelstva obce 2022

Vážení občané, zde budete průběžně informováni o přípravě, průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva obce, jejichž konání bylo zákonem stanoveno na dny 23. a 24. září 2022.

Počet zastupitelů na nadcházející volební období (2022 - 2026) zůstane shodný s jejich počtem v období předchozím, tedy bude voleno 9 zastupitelů (v souladu s ustanovením § 67 zákona 128/2000 Sb., o obcích).

Počet  volených členů zastupitelstva, potřebný počet podpisů na peticích

Stanovení  minimálního počtu členů okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele 

Informace  volebním stranám

Pozvánka  1 zasedání okrskové volební komise

Oznámení  o době a místě konání voleb