Nezbavětice
Nezbavětice

Stručná historie obce

Od první písemné zmínky až do současnosti

První zmínka o Nezbavěticích je poměrně pozdní, a to z roku 1379. Původní jméno obce "Osada lidí Nezbavětových", jinak také nevykoupených, bylo odvozeno od osobního jména Nezbavěta.

Prvním doloženým vlastníkem části obce byl roku 1379 Heřman z Litic, který zde rovněž nechal zbudovat hrad Lopatu. Roku 1381 získal část Nezbavětic Kolvín z Kolvína jako odúmrť po Jindřichu z Nezvěstic. Druhá část obce v té době patřila jinému Jindřichovi, který později celý svůj díl předal jistému Otíkovi ze Šlovic jménem Hoika ze Šťáhlav. V roce 1433 měla na vsi Nezbavětice zapsáno 100 kop grošů českých paní Dorota, manželka Markvarta z Jenišova, měšťka pražská, které zdědila po svém prvním manželu Matěji z Nezbavětic.

Kolem roku 1500 se obec stala součástí panství Šťáhlavského. V té době patřilo Šťáhlavské panství Dorysovcům z Dorysova. Roku 1539 pak odkoupil toto panství Jiřík Kokořovec z Kokořova. V roce 1705 bylo prodáno Nebílovské panství a roku 1710 byly prodány rovněž Šťáhlavy. Držiteli panství se stali Černínové. V roce 1816 umírá bezdětný poslední z Černínů Vojtěch, po něm získává panství Šťáhlavské Kristián Valdštejn. Nezbavětice byly v té době "přifařeny" a "přiškoleny" ke Chválenicím.

Některá jména rodů ze zdejších usedlostí byla v obci zaznamenána již od roku 1609 a vyskytují se zde až do současnosti, celkem tedy 400 let. Po třicetileté válce žilo v obci 28 lidí, v roce 1689 byla v obci 1 hospoda a žilo zde celkem 10 sedláků a 1 chalupník, v roce 1829 již 229 obyvatel. Do přelomu devatenáctého a dvacátého století se počet usedlíků zvýšil na 300. Od této doby se počet obyvatel opět snižoval až ke 177 v roce 1994, od té doby díky blízkosti Plzně opět roste.

V Nezbavěticích byla většina statků vystavěna ve stylu selského baroka, do dnešních dnů se však původní architektura dochovala pouze na dobových fotografiích.

historické foto historické foto

V roce 1895 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, který byl ve středu zájmu obyvatel celé obce. Tento spolek zůstal činným až dodnes. Elektřina byla v obci zavedena roku 1925 a velkou měrou přispěla k rozvoji práce především v zemědělství. Pomník padlým z 1. světové války byl na návsi postaven v roce 1924. Hřbitov byl v obci vystavěn v roce 1940, do té doby se pochovávalo u kostela ve Chválenicích. V roce 1946 tam byl postaven pomník obětem 2. světové války. Tento památník byl odhalen 28. října roku 1946.

Koncem srpna v roce 1952 bylo v obci za poněkud dramatických okolností založeno Jednotné zemědělské družstvo. Nejprve zatkly státní orgány pana Hacha Václava z č.p.18, který v té době vlastnil 30 ha půdy. Pan Hach byl odsouzen bezdůvodně na 7 měsíců do vězení a ve svých 64 letech byl z obce násilně vystěhován k Pardubicím. Jeho majetek propadl státu. Dalších několik dní chodili po vsi funkcionáři KSČ a hledali zrádce, kontrolovali stavy dobytka a byli tak postrachem pro zdejší obyvatele. Nakonec byl zatčen další rolník z obce, Tolar František. Na to byla svolána schůze, kde všichni obyvatelé ze strachu podepsali přihlášky do družstva.

S koncem roku 1959 nastalo sloučení zemědělského družstva v Nezbavěticích s družstvem ve Šťáhlavech, zároveň byla i obec Nezbavětice připojena ke Šťáhlavům. Opětovně obnovena byla až v roce 1994, kdy se od 1.června stala samostatnou, jak je tomu dodnes.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31
1
1 2

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor