Nezbavětice
Nezbavětice

Platný územní plán obce

V roce 2019 probíhá změna č.1 ÚP.

 

Stávající územní plán obce je v platnosti ode dne 17. 7. 2014. Veškeré jeho součásti v najdete přiloženy níže. V tištěné podobě si je lze prohlédnout v budově obecního úřadu, a to kdykoliv v úředních hodinách, anebo i mimo ně po předchozí domluvě.

Na požádání Vám grafické podklady můžeme poskytnout také ve vektorovém formátu.

 

 

Oproti dříve platné územně plánovací dokumentaci nedošlo k výraznější změně zařazení jednotlivých částí území podle využití, byly převážně upraveny některé bodové závady na dřívějším územním plánu, sjednoceny podmínky pro starou a novou zástavbu v obci a vymezeny některé veřejně prospěšné stavby (převážně nezpevněné účelové komunikace). Více informací o procesu pořízení územního plánu najdete zde.

V roce 2018 bude zpracována zpráva o uplatňování územního plánu, kterou nejspíše v měsíci červnu projedná zastupitelstvo obce.

 

Jan Vyskočil
starosta obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Kalendář

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor