Nezbavětice
Nezbavětice

2015

Na zasedání 3/2014 ve čtvrtek 11. prosince 2014 budou zastupitelé projednávat návrh rozpočtu na příští rok. Tento návrh počítá s příjmy na úrovni předchozích let a zahrnuje veškeré předpokládané výdaje spjaté se zajištěním chodu obce. Investiční akce budou do tohoto rozpočtu doplněny postupně rozpočtovými opatřeními.

Návrh rozpočtu byl usnesení 12/3/2014 schválen.

Aktualizace březen 2015

Na zasedání zastupitelstva dne 19. března 2015 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2015. Na straně výdajů zahrnuje především náklady spjaté s rozšířením dešťové kanalizace. Více informací viz důvodová zpráva, která je jeho součástí.

Aktualizace duben 2015

Na zasedání zastupitelstva dne 29. dubna 2015 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2015. Především se jedná o stanovení prostředků spjatých s dokončením sportovního areálu, konkrétně záchytných sítí a osvětlení nově zřízeného hřiště.

Aktualizace září 2015

Na zasedání zastupitelstva dne 24. září 2015 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2015. Především zahrnuje náklady na projekční činnost v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici, náklady realizace osvětlení nového hřiště a náklady na drobné opravy místních komunikací a zpevnění plochy pod kontejnery na TKO.

Aktualizace prosinec 2015

Na zasedání zastupitelstva dne 10. prosince 2015 bude projednán návrh rozpočtového opatření č. 4/2015. Na straně výdajů toto opatření zahrnuje především výdaje na přeložku sdělovacího vedení CETIN a.s. (telefon) v ulici k hasičské zbrojnici, jejíž realizace uvolnila prostor pro novou kanalizaci v místě.