Nezbavětice
Nezbavětice

2013

Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva 17/2012 konaném dne 13. prosince 2012 v salónku místního pohostinství v Nezbavěticích. Plánované příjmy v roce 2012 činí 2108 tisíc Kč, výdaje pak 1727 tisíc Kč, tedy kladné saldo činí 380 tisíc Kč.

Oproti předchozím létům se výrazněji proměnila struktura rozpočtu, což již bylo předznamenáno rozpočtovým opatřením číslo 3/2012. Nová struktura lépe vyhovuje pravidlům pro sestavování rozpočtu územně-samosprávných celků, především však je přehlednější pro občany, neboť co nejvíce výdajů bylo zařazeno na paragrafy s jednoznačným způsobem využití charakterizovaným již v názvu. Ještě detailnější vysvětlivky ke struktuře rozpočtu také obsahuje příloha 1 k připravované vnitřní směrnici o zpracování a způsobu projednání rozpočtu a rozpočtových opatření.

Příjmová stránka schváleného rozpočtu předpokládá pouze takový daňový výnos, který byl skutečně realizován v sezóně 2012, nejsou zahrnuty žádné případné pozitivní dopady změny rozpočtového určení daní, jenž vstupuje v roce 2013 v platnost. Z dotací jsou zahrnuty jen ty, které jsou pravidelné, anebo již smluvně přislíbeny (jmenovitě dotace pro SK Nezbavětice ze strany SZIFu, díky které sportovní klub uhradí úvěr poskytnutý obcí). I s ohledem na konec plánovacího období EU (2006 - 2013) a na výrazné krácení podpory obcím ze strany Krajského úřadu v rozpočtu pro rok 2013 se lze důvodně obávat, že získat další zdroje financování formou dotací bude v nadcházející sezóně poměrně obtížné.

 

Výdajová stránka rozpočtu předpokládá udržení všech základních služeb obce občanům v nezmenšeném rozsahu.

Ze závazků z předchozích období bude nutno zajistit profinancování projektu vodovodu a kanalizace, k němuž nedošlo v roce 2012, čímž se odpovídající suma přesunula do dalšího období. Stejně tak již je smluvně zajištěno pořízení nového územního plánu. Mimo tyto dříve nasmlouvané položky se předpokládají následující investiční akce (jsou zahrnuty v předloženém návrhu rozpočtu):

 

  • dokončení oprav v  areálu hřiště – zemní práce, odstranění zbylé náletové zeleně, oplocení areálu atp.
  • kulturní zařízení – oprava alespoň části dřevěného obložení v sále; instalace zařízení na čištění vzduchu v pohostinství
  • hřbitov – úprava zeleně, obnova pomníku padlým z 2. světové války (totéž i na  návsi)
  • ozelenění – stromová alej v ulici pod hřištěm, odstranění křovisek podél cesty ke Škalkám (na jižní straně)
  • průběžné menší opravy místních komunikací, umístění zrcadel na nepřehledné úseky hlavní silnice III. třídy procházející obcí
  • opravy a rozšíření veřejného osvětlení – doplnění světla k areálu firmy AG Produkt na severní vjezd do obce, výměna světla na návsi, doplnění chybějícího světla v ulici pod hřištěm a na hlavní ulici směrem k obci Chválenice (před dům p. Šefla), osvětlení Roupína
  • svedení vody z  cesty ke Škalkám, odkud jsou pravidelně splavena velká množství štěrku do ulic v obci
  • les – sanace hospodářských škod z předchozího období a další výsadba v  areálu Škalek
  • zemní práce – obnova struh nad intravilánem obce a podél polní cesty ke Starému Plzenci
  • finanční příspěvek SDH Nezbavětice na pořízení vybavení


Paragraf 6409 dále zahrnuje rozpočtovou rezervu ve výši 50 tisíc Kč kryjící nepředpokládané opravy a další vydání obdobného charakteru, který byl vyčleňován již v předchozích létech.

Rozpočtové opatření č. 1

Na svém zasedání 19/2013 dne 30. května 2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1, kterým byly především vyčleněny prostředky na opravy objektu bývalé kovárny a dále pak na nákup některých soukromých pozemků (nacházejících se buď v intravilánu obce, anebo v oblastech, které územní plán vyčlenil v budoucnu pro stavbu ČOV).

Rozpočtové opatření č. 2

Na zasedání 21/2013 dne 19. září 2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.2. Důvodovou zprávu včetně stručného přehledu dosavadního plnění rozpočtových příjmů najdete uvnitř odkazovaného dokumentu.

Rozpočtové opatření č. 3

Na zasedání 22/2013 dne 28. listopadu 2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření 3/2013. Důvodovou zprávu včetně stručného přehledu dosavadního plnění rozpočtových příjmů najdete uvnitř odkazovaného dokumentu.
 

Jan Vyskočil
starosta obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31
1
1 2

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor