Nezbavětice
Nezbavětice

2012

Rozpočet na rok 2012 byl schválen na zasedání zastupitelstva 10/2011 konaném dne 15.12.2011 v salónku místního pohostinství v Nezbavěticích. Plánované výdaje v roce 2012 činí 2254 tisíc Kč, příjmy pak 1786 tisíc Kč. Rozdíl ve výši 469 tisíc Kč je kryt z rezerv akumulovaných v předchozích létech.

Takto navrhovaný rozpočtový výhled je nejkonzervativnějším možným odhadem, kde nejsou zahrnuty žádné příjmy, které nelze s vysokou jistotou očekávat. Konkrétně nejsou zahrnuty dotace, které dosud nebyly uděleny, o něž však bude na jaře 2012 požádáno, především dotace na zpracování územního plánu (k 21.3.2012 již závazně přislíbena) a dotace na zpracování projektu vodovodu a kanalizace, případně ještě dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova. Pokud tyto příspěvky budou získány, rozpočtový deficit v průběhu roku s jednotlivými úpravami rozpočtu bude klesat. Část schodku ve výši 192 tisíc Kč je prosté předfinancování investiční akce (revitalizace areálu hřiště), tato suma se v příštím rozpočtovém období 2013 obci vrátí od SZIF České Budějovice. Letošní deficit by tak měl být v příštím roce vyrovnán a stav rezerv obnoven na původní hodnotu cca 1 300 tisíc Kč.

K letošnímu roku by také měl být splacen úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, s jehož pomocí byla financována výstavba budovy obecního úřadu v roce 2005. Tímto krokem budou umořeny veškeré dluhy obce a příštím fiskálním obdobím počínaje by díky tomu běžné výdaje rozpočtu měly klesnout o 150 tisíc Kč, které dosud bylo nutno odkládat na splácení jistiny a úrokové platby.

 

Jan Vyskočil
starosta obce

 

Rozpočtové opatření číslo 1

Na zasedání dne 22.3.3012 bylo schváleno rozpočtové opatření číslo 1, které zahrnuje převážně opravné přesuny položek v rámci stejných paragrafů a také uvolňuje prostředky na opravu místní komunikace "Na Šúsce" v místě jejího křížení se silnicí I/19.

 

Rozpočtové opatření číslo 2

Na zasedání dne 29.6.2012 bylo schváleno rozpočtové opatření číslo 2, které obsahuje důvodovou zprávu komentující jednotlivé položky. Nejdůležitější položkou je vyčlenení prostředků na rekonstrukci střechy pohostinství.

 

Rozpočtové opatření číslo 3

Na zasedání dne 22. listopadu 2012 bylo schváleno rozpočtové opatření číslo 3, které obsahuje důvodovou zprávu komentující jednotlivé položky. Nejdůležitější z přijatých korekcí jsou vyčlenění prostředků na nákup 1,9 ha zemědělské půdy v blízkosti obce a dále pak zařazení dotace od Krajského úřadu na výsadbu lesa mezi příjmy. Vedle toho proběhla řada formálních přesunů změn souvisejících s požadavky auditora na strukturu rozpočtu. (tyto opravy jsou jednorázovým opatřením)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Kalendář

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor