Nezbavětice
Nezbavětice

2012

Rozpočet na rok 2012 byl schválen na zasedání zastupitelstva 10/2011 konaném dne 15.12.2011 v salónku místního pohostinství v Nezbavěticích. Plánované výdaje v roce 2012 činí 2254 tisíc Kč, příjmy pak 1786 tisíc Kč. Rozdíl ve výši 469 tisíc Kč je kryt z rezerv akumulovaných v předchozích létech.

Takto navrhovaný rozpočtový výhled je nejkonzervativnějším možným odhadem, kde nejsou zahrnuty žádné příjmy, které nelze s vysokou jistotou očekávat. Konkrétně nejsou zahrnuty dotace, které dosud nebyly uděleny, o něž však bude na jaře 2012 požádáno, především dotace na zpracování územního plánu (k 21.3.2012 již závazně přislíbena) a dotace na zpracování projektu vodovodu a kanalizace, případně ještě dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova. Pokud tyto příspěvky budou získány, rozpočtový deficit v průběhu roku s jednotlivými úpravami rozpočtu bude klesat. Část schodku ve výši 192 tisíc Kč je prosté předfinancování investiční akce (revitalizace areálu hřiště), tato suma se v příštím rozpočtovém období 2013 obci vrátí od SZIF České Budějovice. Letošní deficit by tak měl být v příštím roce vyrovnán a stav rezerv obnoven na původní hodnotu cca 1 300 tisíc Kč.

K letošnímu roku by také měl být splacen úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, s jehož pomocí byla financována výstavba budovy obecního úřadu v roce 2005. Tímto krokem budou umořeny veškeré dluhy obce a příštím fiskálním obdobím počínaje by díky tomu běžné výdaje rozpočtu měly klesnout o 150 tisíc Kč, které dosud bylo nutno odkládat na splácení jistiny a úrokové platby.

 

Jan Vyskočil
starosta obce

 

Rozpočtové opatření číslo 1

Na zasedání dne 22.3.3012 bylo schváleno rozpočtové opatření číslo 1, které zahrnuje převážně opravné přesuny položek v rámci stejných paragrafů a také uvolňuje prostředky na opravu místní komunikace "Na Šúsce" v místě jejího křížení se silnicí I/19.

 

Rozpočtové opatření číslo 2

Na zasedání dne 29.6.2012 bylo schváleno rozpočtové opatření číslo 2, které obsahuje důvodovou zprávu komentující jednotlivé položky. Nejdůležitější položkou je vyčlenení prostředků na rekonstrukci střechy pohostinství.

 

Rozpočtové opatření číslo 3

Na zasedání dne 22. listopadu 2012 bylo schváleno rozpočtové opatření číslo 3, které obsahuje důvodovou zprávu komentující jednotlivé položky. Nejdůležitější z přijatých korekcí jsou vyčlenění prostředků na nákup 1,9 ha zemědělské půdy v blízkosti obce a dále pak zařazení dotace od Krajského úřadu na výsadbu lesa mezi příjmy. Vedle toho proběhla řada formálních přesunů změn souvisejících s požadavky auditora na strukturu rozpočtu. (tyto opravy jsou jednorázovým opatřením)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31
1
1 2

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor