Nezbavětice
Nezbavětice

Zasedání 29/2022

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 11. srpna 2022 od 19:00 hodin v salónku místního pohostinství.

Navržený program:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání

3. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise

4. Schválení programu zasedání

5. Kontrola usnesení z předchozího zasedání

6. Průběžná zpráva účetní o hospodaření obce

7. Výběrové řízení na vodovod v obci

8. Žádost o dotaci na vodovod

9. Změna užívání stavby parc.č. st. 134

10. Různé

11. Rekapitulace schválených usnesení

12. Závěr zasedání

Zodpovídá: Správce Webu