Nezbavětice
Nezbavětice

Zasedání 28/2022

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 23. června 2022 od 19:00 hodin v salónku místního pohostinství.

Navržený program:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání

3. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise

4. Schválení programu zasedání

5. Kontrola usnesení z předchozího zasedání

6. Průběžná zpráva účetní o hospodaření obce

7. Rozpočtové opatření č. 4/2022

8. Zpráva inventarizační komise za r. 2021

9. Návrh závěrečného účtu hospodaření obce a účetní závěrka za r. 2021 a projednání zprávy auditora

10. Svazek obcí okresu PJ pro odpadové hospodářství – závěrečný účet a účetní závěrka

11. Mikroregion Radyně - závěrečný účet a účetní závěrka

12. Průběžná aktualizace cen stavebních parcel v majetku obce

13. Rekonstrukce rybníčku nad Roupínem

14. Vodovodní  přivaděč – provozní smlouva

15. Výběrové řízení na vodovodní řady a přípojky

16. Různé

17. Rekapitulace schválených usnesení

18. Závěr zasedání

Zodpovídá: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Kalendář

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor