Nezbavětice
Nezbavětice

Zasedání 27/2022

Zasedání zastupitelstva obce č. 27/2022

Zasedání zastupitelstva obce se koná dne 28.dubna 2022 od 19:00 hodin v salónku místního pohostinství.

 

Navržený program:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání

3. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise

4. Schválení programu zasedání

5. Kontrola usnesení z předchozího zasedání

6. Průběžná zpráva účetní o hospodaření obce

7. Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2022

8. Průběžná zpráva k realizaci vodovod. přivaděče

9. Dešťová kanalizace – ulice ke Chválenicím

10. Dopravní komunikace v lokalitě nové zástavby

11. Úpravy křižovatky u domu Nezbavětice čp. 26

12. Projekt plánovaného rybníku pode vsí

13. Územní plán

14. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 638/23

15. Průběžná zpráva k dotacím v r. 2022

16. Různé

17. Rekapitulace schválených usnesení

18. Závěr zasedání

 

Zodpovídá: Správce Webu