Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Zasedání 17/2016

Stručný výpis usnesení a podrobný zápis průběhu zasedání zastupitelstva obce č. 17/2016, které se konalo 1. prosince 2016 v salónku místního pohostinství.

Program schůze:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání
 3. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 4. Schválení programu zasedání
 5. Kontrola usnesení z předchozího zasedání
 6. Zpráva účetní o hospodaření obce
 7. Závěrečná zpráva ke stavbě druhé etapy kanalizace
 8. Průběžná zpráva ke stavbě místní komunikace na parcele kat.č 47/33
 9. Zjištění kontroly České inspekce životního prostředí a vyměřená sankce
 10. Návrh rekonstrukce kuchyně v objektu pohostinství
 11. Zřízení přípojek plynu pro parcelu kat.č. 82/12
 12. Rozpočtové opatření č. 6/2016
 13. Informace z jednání o přeložce silnice I/20 – úsek kolem obce Losiná
 14. Záměr rozšíření dětského hřiště ve sportovním areálu
 15. Společný projekt obcí Mikroregionu Radyně a společnosti GeoData
 16. Různé
 17. Rekapitulace schválených usnesení
 18. Závěr zasedání

Vyvěšeno: 2. 12. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět