Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Zasedání 11/2016

Stručný výpis usnesení a podrobný zápis průběhu zasedání zastupitelstva č. 11/2016 konaného ve čtvrtek 4. února 2016 v salónku místního pohostinství v Nezbavěticích.

Navržený program schůze:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání
 3. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 4. Schválení programu zasedání
 5. Kontrola usnesení z předchozího zasedání
 6. Průběžná zpráva o postupu rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici hasičské zbrojnice
 7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici
 8. Realizační dokumentace navazující etapy č. 2 dešťové kanalizace
 9. Návrh dodatku k pachtovní smlouvě se společností AG Produkt a.s.
 10. Žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
 11. Rozpočtové opatření č. 1
 12. Různé
 13. Rekapitulace schválených usnesení
 14. Závěr zasedání

Vyvěšeno: 22. 2. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět