Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Na jaře 2015 bylo realizováno rozšíření kanalizace pro domy č.p. 66 a 79 a sousední parcely určené k zástavbě. Z části se jednalo o náhradu stávající kanalizace, konkrétně jedné šachty (kombinované s vpustí) a několika metrů trubního vedení. Nové vedení v délce cca 60m zahrnuje celkem tři nové šachty, 7 přípojek a jednu uliční vpust.

Usneseními 12/2/2014 a 13/2/2014 zastupitelstvo stanovilo spoluúčast občanů za první realizovanou přípojku 5000 Kč, u druhé a dalších přípojek pak spoluúčast odpovídá prokazatelným nákladům realizace.

Dílo realizovala díky příznivým povětrnostmím podmínkám již v průběhu dubna společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. Bližší informace o výběrovém řízení najdete zde. Přiloženo je také několik fotografií z průběhu realizace.

Šachta Š1Pohled od Š1 západním směremNapojení odbočky na hlavní stokuOsazení uliční vpustiPostup pracíŠachta Š3

Závěrem přikládáme zákres polohy jednotlivých přípojek (především nepřipojených, které nejsou na povrchu patrné) vůči šachtám.