Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V průběhu srpna 2016 bude zahájena výstavba úseku navazující na předchozí rekonstrukci stoky v ulici k hasičské zbrojnici. Bude se jednat o 250 stoky o průměru 300mm včetně přípojek pro 13 stavebních parcel (z části již prodaných soukromým stavebníkům), stávající domy č.p. 83, 87 a 88, i budoucí stavební parcely v této lokalitě.

Projekt zpracoval na jaře 2016 Ing. Brada, jako tomu bylo i u předchozího úseku. Shodné zůstane i technické řešení, tj. materiál potrubí. S ohledem na terén bude hloubka je uložení výrazně větší, a to až 5m. Přestože vyšší hloubka uložení představuje vyšší náklady, veškeré zvažované alternativy se ukázaly jako ještě výrazně dražší.

V průběhu měsíce června byl soutěžen zhotovitel díla, přičemž byly přímo osloveny společnost DYBS s.r.o., Josef Červený - zemní práce a Kanalizace a vodovody Starý Plzenec. Posledně jmenovaná společnost z kapacitních důvodů se ze soutěže omluvila. Ze dvou podaných nabídek pak byla levnější nabídka p. Josefa Červeného (1,650 mil. Kč), a to o cca 150 tisíc Kč než druhá nabídka společnosti DYBS. Následně zastupitelstvo svým usnesením č. 11/14/2016 zvolilo firmu Josef Červený - zemní práce za zhotovitele stavby. 

Práce budou zahájeny v průběhu měsíce srpna 2016 po dokončení etapy 2 (oprava povrchů) rekonstrukce v ulici k hasičské zbrojnici. Již předtím proběhne odstranění části náletové zeleně podél stávající zpevněné místní komunikace. Ke kácení dojde v minimálním potřebném rozsahu a bude se jednat převážně o křoviska s výjimkou jediného vzrostlejšího stromu. Po skončení stavby proběhne v místě náhradní výsadba.