Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Oprava komunikace - změna termínu

Vážení občané, oprava komunikace kolem hospody a ke Škalkám z důvodů na straně zhotovitele proběhne již v úterý 9. října.

V tento den odsud proto nebude svezen směsný komunálních odpad, k náhradnímu svozu pak dojde o týden později 16. října.

9. 10. 2018

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadůVe středu 10. října 2018 od 16:00 do 18:30 hodin proběhne na shromaždišti odpadů u cesty na Škalky pravidelný podzimní svoz nebezpečných odpadů. Je možno odevzdávat vyřazené elektrospotřebiče, pneumatiky osobní i nákladní bez disků (velikost "Avia"), oleje a další.
Úplný seznam je přiložen.

8. 10. 2018 Zobrazit více

Upozornění na plánovanou opravu místních komunikací

Upozornění na plánovanou opravu místních komunikacíVážení občané, ve dnech 8. října a 10. října proběhnou opravy místní komunikace vedoucí kolem kulturního zařízení dále ke Škalkám (více viz přiložený zákres úseku). Nejprve bude tryskovou metodou opraven podklad, následně bude nanesen mikrokoberec (cca 2mm tloušťky). Záměrem je uzavřít již starý a zvětralý asfaltový podklad proti pronikání vody a prodloužit tak jeho životnost o zhruba jedno desetiletí.

Prosíme občany, aby v těchto dnech zde neparkovali svá auta. A to ani v sousedství komunikace, hrozí jejich zašpinění při pokládce mikrokoberce, nebo poškození odlétajícími kamínky.

7. 10. 2018 Zobrazit více

Rekonstrukce kabin SK Nezbavětice

V současné době probíhají úpravy na kabinách u hřiště v Nezbavěticích. Dělala se nová elektrika, sádrokartonový strop a kabiny se dovybaví novým nábytkem. Ruku k dílu přiložili i hráči - v příloze výmalba interiéru.

4. 10. 2018 Zobrazit více

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceVážení občané, jak bylo avizováno již na zasedání předchozím, zastupitelé se ještě jednou a naposledy v tomto volebním období sejdou na zasedání dne 4. října 2018. S ohledem k blízkosti voleb na pořadu jednání jsou navrženy již jen záležitosti dříve dojednané, nebo administrativně - provozního charakteru. Současně bude předložena zpráva o hospodaření obce za minulé volební období a zpráva starosty o realizovaných akcích i těch, které se realizovat nepovedlo a bude se jich tak muset ujmout nové zastupitelstvo. S ohledem na slavnostní charakter tohoto zasedání bude na místě pro účastníky připraveno malé pohoštění.

2. 10. 2018 Zobrazit více

Pytlový svoz plastového odpadu

Vážení občané,
tento pátek dne 28. září 2018 poprvé proběhne nový způsob svozu plastového odpadu.
Naplněné, zavázané nebo přelepené žluté pytle s logem "Rumpold" umístěte na veřejném prostranství před svým domem ve čtvrtek večer nebo v pátek v ranních hodinách.
Svoz bude prováděn pravidelně každý poslední pátek v měsíci.

26. 9. 2018

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičůČlenové Sboru dobrovolných hasičů Nezbavětice jsou zváni na schůzi konanou ve čtvrtek dne 27. září 2018 od 19:00 hodin v salónku místního pohostinství.

24. 9. 2018

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceVážení občané, zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 20. září 2018 od 19:00 v salonku místního pohostinství v Nezbavěticích.

15. 9. 2018 Zobrazit více

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a.s., upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví. Zásah musí být proveden v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2018

6. 9. 2018 Zobrazit více

Změna svozu tříděných odpadů

Změna svozu tříděných odpadůVážení občané, od září tohoto roku dojde ke změně systému svozu tříděných odpadů, konkrétně tříděné odpady bude nadále odvážet firma Rumpold - R Rokycany a současně přejdeme na pytlový sběr plastů. S počátkem září tedy zmizí z našich ulic kontejnery na plast, náhradou za ně obdržíte zdarma pytle označené logem nové svozové společnosti a tyto pytle pak budou sváženy vždy poslední pátek v měsíci přímo od Vás. Níže najdete stručné vysvětlení důvodů, které k této změně vedly.

V několika posledních letech tříděné odpady z naší obce vyvážela společnost Becker Bohemia, a to za velmi příznivých podmínek. Díky nim nebylo nutno řešit ekonomiku systému, příspěvky za likvidaci TKO, které obec dostává, více než pokryly veškeré náklady.

V roce 2017 však byla společnost Becker Bohemia odkoupena firmou Marius Pedersen a.s., načež jsme v průběhu prosince 2017 byli informováni o změně cen. Nové ceny by však znamenaly, že za likvidaci TKO bychom platili téměř takovou sumu jako za likvidaci směsných odpadů - popelnic - u Vašich domů. Jednalo se o nárůst na 450% původního stavu.

V odpověď na tento stav byly provedeny následující kroky:

  1. odmítli jsme podepsat příslušný dodatek ke smlouvě
  2. jednali jsme s Marius Pedersenem o výhodnějších cenách, stejně tak byly osloveny i další odpadové firmy
  3. prozkoumali jsme též systém svozu odpadů v okolních obcích
  4. požádali jsme o bezplatnou výpůjčku kontejnerů od EKO-KOMu, což ušetří cca 15 tisíc Kč / rok

Z těchto kroků a jednání vyplynulo, že zásadní nákladovou položkou je likvidace plastů. Snížení výdajů zde lze dosáhnout pouze snížením množství, tedy aby se do našich nádob nedostávaly odpady od přespolních. A dále pak zajištěním vyšší čistoty odevzdávaného materiálu. Obojí může zajistit pouze pytlový svoz. Nejvýhodnější nabídku v tomto směru podala výše uvedená společnost Rumpold, která proto bude do budoucna od nás tříděné odpady svážet. Pytlový svoz je současně zaveden již po řadu let v sousedních Nezvěsticích, ve Spáleném Poříčí a na Chlumu. I tyto pozitivní zkušenosti zastupitelé vzali v úvahu. Též se podařilo od EKO-KOMu získat příslib bezplatné zápůjčky vlastních nádob počínaje listopadem 2018, tedy i tato nákladová položka bude odstraněna. 

Výsledkem těchto opatření je, že náklady na likvidaci odpadů vzrostou, budou však stále méně než poloviční vůči původní kalkulaci.

Přechod na pytlový způsob svozu plastů s sebou nese některé kontroverze:

  • počet bezplatně přidělěných pytlů: například v sousedních Nezvěsticích činí 4ks na rok pro trvale hlášeného občana, u nás byl stanoven stědřeji na 5ks; jelikož ale odpadová firma neměla větší zásobu právě na skladě, byl prozatímně přidělen počet snížený, bude doplněn
  • ti, kdo dosud nejsou v obci trvale hlášeni k pobytu, obdrželi pouze dva pytle bezplatně a další si budou muset pořídit nákupem (20 Kč/ks, což je současně i náklad na odvoz a likvidaci); to odráží skutečnost, že své daně platí v jiné obci a do naší kasy nepřispívají;
  • kdo především zpočátku na termín svozu zapomene, třebaže na něj budeme upozorňovat, může bez obav pytle odevzdat při následujícím svozu, počet najednou odevzdávaných pytlů není nijak omezován; termín svozu jsme nevybírali, byl nám přidělen, jelikož jsme na trase svozu z jiné větší obce, jednalo se o podmínku dosažení výhodnější ceny

Zastupitelstvo obce si je vědomo, že jako každá změna i tato přinese určité počáteční těžkosti, nicméně uspořené peníze se Vám vrátí v podobě jiných služeb, případně investičních akcí, které budeme moci poskytnout a provést. I relativně malá úspora cca 50 tisíc Kč ročně může za pět let, a to je jen o málo víc než jedno volební období, přinést třeba umělý povrch na hřišti, celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení, nebo například opravu povrchu asfaltu technologií mikrokoberce v rozsahu cca 1400 m2 atp.

 


5. 9. 2018 Zobrazit méně

Stránka