Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Nezbavětice

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů NezbavěticeČlenové Sboru dobrovolných hasičů jsou zváni na schůzi konanou v pátek dne 18. listopadu 2016 od 19:00 hodin v salónku místního pohostinství.

16. 11. 2016

Valná hromada členů Sportovního klubu Nezbavětice a pozvání na poslední utkání podzimní sezóny

Valná hromada členů Sportovního klubu Nezbavětice a pozvání na poslední utkání podzimní sezónySportovní klub Nezbavětice zve všechny své příznivce na poslední utkání podzimní sezóny v sobotu 5.listopadu 2016. Začátek od 11:00 hodin na hřišti Plzeň-Letná. Dále zve své členy na valnou hromadu. Začátek v 15:00 hodin v pohostinství v Nezbavěticích. Členské průkazy si přineste s sebou.

2. 11. 2016

Lampionový průvod

Lampionový průvodSrdečně zveme především děti, ale i dospělé na lampionový průvod, který se koná v sobotu 5.listopadu 2016. Sraz je v 17:30 u obecního úřadu. Poté posezení u ohně na hřišti. Špekáčky na opékání vezměte s sebou, pití bude zajištěno.

31. 10. 2016

Povinnost zajistit revizi kotle na tuhá paliva

Vážení občané, s odkazem na blížící se konec roku 2016 a na Vaše časté dotazy k povinnosti zajistit k tomuto datu revizi kotlů na tuhá paliva zveřejňujeme podrobnější informace k této problematice.

Povinnost zajistit revizi se nově vztahuje na všechny kotle o výkonu >10kW napojené na teplovodní otopnou soustavu. Netýká se tedy většiny krbových kamen, i kdyby byla vybavena výměníkem tepla, jelikož nedosahují hranice 10kW. Údaj o výkonu naleznete nejspíše na typovém štítku kotle. Konkrétně zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. říká v paragrafu 17, odstavci 1, písmenu h) o povinnostech provozovatele stacionárního zdroje (kotle) toto:

provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

První revize musí být provedena do konce roku 2016, jak stanovuje paragraf 41, odstavec 15.

Výsledkem kontroly je revizní zpráva, která může vypadat například tímto způsobem. Revizní zprávu jste povinni předložit pracovníkům obce s rozšířenou působností, kteří Vás k tomu vyzvou. U nás se tedy jedná o pracovníky Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí. Pokud revizní zprávu nepředložíte, vystavíte se nebezpečí pokuty až do výše 20 tisíc Kč (fyzické osoby podnikající osoby právnické mohou dostat vyměřenu pokutu až do výše 50 tisíc Kč).

V protikladu k tomu, co se ve vztahu k této novelizaci zákona o ochraně ovzduší traduje, pracovníci Magistrátu nejsou oprávněni vstupovat do rodinných domů, jestliže tento současně není provozovnou využívanou k podnikání.

Přehledně veškeré informace o tom, čeho se kontrola přesně týká, kým smí být provedena, jaký je její postup a jaké jsou sankce najdete v tomto sdělení Ministerstva životního prostředí.

Revizi musí provést technik, který má k tomu od výrobce kotle patřičné proškolení. Na naše dotazy ohledně ceny a termínů jsme získali několik odpovědí, které se navzájem poměrně liší. Pro Vaši informaci je zveřejňujeme, abyste snáze uvážili nabídky, se kterými se případně sami setkáte.

  • společnost PDP West, kotle Buderus, Dakon, cena 1500 Kč (1000 Kč + doprava + DPH); v případě revize více kotlů najednou cena klesá na 800 Kč a dopravné lze rozpočítat mezi jednotlivé zákazníky; telefonní kontakt 724 167 251
  • společnost Ekoimpuls; kotle Viadrus, Dakon, Buderus, Rojek, Kovarson, Opop, Enbru, Ekoscroll; cena jednotlivé revize 1500 Kč + DPH; pro skupinu více než pěti kotelen v jedné obci 1000 Kč + DPH; telefonní kontakt 776 114 466
  • Z. Štěpán; kotle Dakon a VIadrus; cena za kontrolu jednotlivého kotle 560 Kč + doprava + DPH; telefonní kontakt 603 498 658
  • Z. Černík; kotle Dakon, Buderus, Viadrus; 1000 K4 + doprava; z kapacitních důvodů lze revize provádět až v lednu; telefonní kontakt 737 910 082

Závěrem nám dovolte malou poznámku k celé věci. Zatímco lze oprávněně pochybovat o přínosu této novelizace zákona k čistotě povětří, případná oznámení na kouřící komín a následné kontroly ze strany Magistrátu města Plzně by jistě mohly přivodit výrazné zhoršení sousedských vztahů. A protože jsme přesvědčení, že nejlépe se žije tam, kde se dobré mravy prosazují svou vlastní silou, nebo alespoň domluvou, nabízíme svou asistenci. Věříme, že u nás správních řízení a pokut není třeba.

 

Václav Sedlák, předseda kontrolního výboru

Jan Vyskočil, starosta obce


25. 10. 2016 Zobrazit méně

Revize a čištění komínů

Revize a čištění komínůRevize a čištění komínů bude v naší obci provádět pan Josef Kratochvíl ze Šťáhlav, a to v pondělí dne 31.10.2016 v době od 8:00 hodin.

Čištění jednoho komínového průduchu 80,- Kč.
Revize komínů dle vládního nařízení 91/2010 á 500,-Kč.

Termín čištění lze dohodnout s panem Kratochvílem telefonicky 606 513 921

25. 10. 2016

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstvaVážení občané, zveme Vás na zasedání zastupitelstva č. 16/2016, které se bude konat ve čtvrtek 27. října od 19:00 v salónku místního pohostinství. Navržený program viz níže.

21. 10. 2016 Zobrazit více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky - II. kolo

Volby do Senátu Parlamentu České republiky - II. koloII. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se koná v pátek 14.10. 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 15.10. 2016 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je sál kulturního zařízení v Nezbavěticích. Volební lístky budou voličům vydány ve volební místnosti.

12. 10. 2016

Podzimní sběr nebezpečného odpadu

Podzimní sběr nebezpečného odpaduVe středu dne 12.října 2016 od 16:00 do 18:30 hodin proběhne na návsi před budovou bývalé kovárny pravidelný podzimní svoz nebezpečných odpadů. Jedná se především o elektrospotřebiče, zbytky starých barev a olejů, rozpouštědel, chemikálií, automobilových náplní, léčiv, pneumatiky atd. Prosíme občany, aby veškeré kapaliny předávali v uzavřených a těsných nádobách.

Dále je možno odevzdat použité oděvy, textilní materiál a obuv.

5. 10. 2016

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Nezbavětice

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů NezbavěticeČlenové Sboru dobrovolných hasičů jsou zváni na schůzi konanou v pátek dne 30. září 2016 od 20:00 hodin v salónku místního pohostinství.

27. 9. 2016

Konec platnosti občanských průkazů

V souvislosti s přesunem naší obce do okresu Plzeň - město byly v únoru 2007 hromadně vydávány nové občanské průkazy. Jejich platnost se po deseti letech chýlí ke konci, upozorňujeme proto občany, kterých se to týká, aby si nezapomněli průkazy vyměnit. Včasná výměna je zdarma.

24. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka