Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstvaVážení občané, zveme Vás na zasedání zastupitelstva č. 16/2016, které se bude konat ve čtvrtek 27. října od 19:00 v salónku místního pohostinství. Navržený program viz níže.

21. 10. 2016 Zobrazit více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky - II. kolo

Volby do Senátu Parlamentu České republiky - II. koloII. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se koná v pátek 14.10. 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 15.10. 2016 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je sál kulturního zařízení v Nezbavěticích. Volební lístky budou voličům vydány ve volební místnosti.

12. 10. 2016

Podzimní sběr nebezpečného odpadu

Podzimní sběr nebezpečného odpaduVe středu dne 12.října 2016 od 16:00 do 18:30 hodin proběhne na návsi před budovou bývalé kovárny pravidelný podzimní svoz nebezpečných odpadů. Jedná se především o elektrospotřebiče, zbytky starých barev a olejů, rozpouštědel, chemikálií, automobilových náplní, léčiv, pneumatiky atd. Prosíme občany, aby veškeré kapaliny předávali v uzavřených a těsných nádobách.

Dále je možno odevzdat použité oděvy, textilní materiál a obuv.

5. 10. 2016

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Nezbavětice

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů NezbavěticeČlenové Sboru dobrovolných hasičů jsou zváni na schůzi konanou v pátek dne 30. září 2016 od 20:00 hodin v salónku místního pohostinství.

27. 9. 2016

Konec platnosti občanských průkazů

V souvislosti s přesunem naší obce do okresu Plzeň - město byly v únoru 2007 hromadně vydávány nové občanské průkazy. Jejich platnost se po deseti letech chýlí ke konci, upozorňujeme proto občany, kterých se to týká, aby si nezapomněli průkazy vyměnit. Včasná výměna je zdarma.

Bohužel již není možné, aby se podávání žádostí a výdej nových průkazů odehrál na místě, tj. aby úředníci přijeli do obce, jak tomu bylo v roce 2007. Je nutné podat žádost a vyzvednout průkaz osobně v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně, Náměstí republiky 16.
 

Podání žádosti o nový občanský průkaz:

 • referentce na přepážce je třeba předložit stávající OP

 • referentka se dotáže, zda chcete do nového OP zapsat údaj o rodinném stavu (svobodný x ženatý x rozvedený), nebo na OP nemusí být tento údaj uveden

 • dále je pořízena Vaše fotografie a dva podpisy

 • při odchodu z přepážky dostanete informativní lístek o tzv. bezpečnostním osobním kódu (BOK), který je potřeba si vymyslet pro převzetí vyhotoveného OP; BOK se skládá ze 4 až 10 číslic

 

Vyzvednutí průkazu:

 • předložit referentce na přepážce stávající OP, který je nadále určen na skartaci

 • zkontrolovat údaje na vyhotoveném OP

 • na terminálu zadat vymyšlený BOK a konečně podpisem potvrdit převzetí  nového OP

 • výměna OP z důvodu „procházející platnosti“ stávajícího OP je bezplatná, pokud je o žádost o nový OP podána max. 6 měsíců před koncem doby platnosti stávajícího OP!

 

Občané se sníženou mobilitou mohou požádat o návštěvu úředníků u sebe doma. V případě potřeby v této věci kontaktujte náš obecní úřad, tel. 377 969 222, abychom vyřídili potřebné.


24. 9. 2016 Zobrazit méně

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceVážení občané, zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce číslo 15/2016, které se bude konat ve čtvrtek 22. září 2016 od 19:00 hodin v salónku místního pohostinství v Nezbavěticích. Program jednání viz níže.

16. 9. 2016 Zobrazit více

Příprava nového shromaždiště odpadů

Vlevo od cesty ke Škalkám za starou trafostanicí probíhá skrývka ornice a příprava plochy pro nové shromaždiště odpadů. Práce probíhají v souběhu se stavbou kanalizace, aby byla využita přítomnost techniky a zároveň i přebytečná zemina z výkopu kanalizační stoky. Plocha bude poté zpevněna návozem a zhutněním štěrku s výhledem na možné budoucí provedení asfaltového povrchu, pokud by se štěrk neosvědčil.

Po dokončení sem bude zpoza bývalé kovárny přemístěn kontejner na objemný odpad. Nově zde také bude k dispozici kontejner na trávu, listí a další odpady rostlinného původu. Vedle toho bude vymezeno místo pro odkládání větví a jiné zbytkové dřevní hmoty, kde zastupitelé uvažují o štěpkování a případném přenechání naštěpkovaných větví k volnému odběru jako mulčovací hmoty. Současně s tím sem budou přesunuty pravidelné svozy nebezpečných odpadů konané v květnu a říjnu.

Lokalita byla vybrána po delší debatě jako místo snadno dostupné ze zpevněných místních komunikací a současně dostatečně odlehlé od stávající zástavby, aby umístění odpadu neobtěžovalo své okolí. Z východní (spodní) strany bude po skončení zemních prací vysazen živý plot, aby shromaždiště odstínil při pohledu ze vsi.

15. 9. 2016 Zobrazit více

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a.s., upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví. Zásah musí být proveden v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2016.

7. 9. 2016 Zobrazit více

Stavební práce v obci

Stavební práce v obciVážení občané, prosíme Vás v období od 22.8. do 23.8. o opatrnost při pohybu v ulici k hasičské zbrojnici a na křižovatce pod hřištěm. Bude zde probíhat oprava povrchů místní komunikace. Pokud je to možné, neparkujte zde v tuto dobu svá vozidla.

Od 29.8. budou práce pokračovat stavbou navazujícího úseku kanalizace od obecního úřadu dále k hlavní silnici I/20. Po dobu stavby zde bude průjezd omezený, nebo bude komunikace zcela uzavřena. Pokud je to možné, zvolte jinou cestu. V případě nezbytí bude možné projet podél nádrže Roupín, kde bude otevřena tamější závora.

15. 8. 2016

Základní škola Nezvěstice - zrušení ředitelského volna 1. až 7. září 2016

ZŠ Nezvěstice k dnešnímu dni RUŠÍ ŘEDITELSKÉ VOLNO PŮVODNĚ PLÁNOVANÉ V DOBĚ OD 1. do 7. září 2016. Zahájení školního roku proběhne v řádném termínu, to jest ve čtvrtek 1. září 2016 od 8:00 hodin.

Děti, které budou 1. až 7.září 2016 s rodiči na dovolené, budou omluveny.

15. 8. 2016

Stránka