Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Konec platnosti občanských průkazů

V souvislosti s přesunem naší obce do okresu Plzeň - město byly v únoru 2007 hromadně vydávány nové občanské průkazy. Jejich platnost se po deseti letech chýlí ke konci, upozorňujeme proto občany, kterých se to týká, aby si nezapomněli průkazy vyměnit. Včasná výměna je zdarma.

24. 9. 2016 Zobrazit více

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceVážení občané, zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce číslo 15/2016, které se bude konat ve čtvrtek 22. září 2016 od 19:00 hodin v salónku místního pohostinství v Nezbavěticích. Program jednání viz níže.

16. 9. 2016 Zobrazit více

Příprava nového shromaždiště odpadů

Vlevo od cesty ke Škalkám za starou trafostanicí probíhá skrývka ornice a příprava plochy pro nové shromaždiště odpadů. Práce probíhají v souběhu se stavbou kanalizace, aby byla využita přítomnost techniky a zároveň i přebytečná zemina z výkopu kanalizační stoky. Plocha bude poté zpevněna návozem a zhutněním štěrku s výhledem na možné budoucí provedení asfaltového povrchu, pokud by se štěrk neosvědčil.

Po dokončení sem bude zpoza bývalé kovárny přemístěn kontejner na objemný odpad. Nově zde také bude k dispozici kontejner na trávu, listí a další odpady rostlinného původu. Vedle toho bude vymezeno místo pro odkládání větví a jiné zbytkové dřevní hmoty, kde zastupitelé uvažují o štěpkování a případném přenechání naštěpkovaných větví k volnému odběru jako mulčovací hmoty. Současně s tím sem budou přesunuty pravidelné svozy nebezpečných odpadů konané v květnu a říjnu.

Lokalita byla vybrána po delší debatě jako místo snadno dostupné ze zpevněných místních komunikací a současně dostatečně odlehlé od stávající zástavby, aby umístění odpadu neobtěžovalo své okolí. Z východní (spodní) strany bude po skončení zemních prací vysazen živý plot, aby shromaždiště odstínil při pohledu ze vsi.

Pohled na upravovanou lokalitu nového shromaždiště po skrytí většiny ornice


15. 9. 2016 Zobrazit méně

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a.s., upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví. Zásah musí být proveden v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2016.

7. 9. 2016 Zobrazit více

Stavební práce v obci

Stavební práce v obciVážení občané, prosíme Vás v období od 22.8. do 23.8. o opatrnost při pohybu v ulici k hasičské zbrojnici a na křižovatce pod hřištěm. Bude zde probíhat oprava povrchů místní komunikace. Pokud je to možné, neparkujte zde v tuto dobu svá vozidla.

Od 29.8. budou práce pokračovat stavbou navazujícího úseku kanalizace od obecního úřadu dále k hlavní silnici I/20. Po dobu stavby zde bude průjezd omezený, nebo bude komunikace zcela uzavřena. Pokud je to možné, zvolte jinou cestu. V případě nezbytí bude možné projet podél nádrže Roupín, kde bude otevřena tamější závora.

15. 8. 2016

Základní škola Nezvěstice - zrušení ředitelského volna 1. až 7. září 2016

ZŠ Nezvěstice k dnešnímu dni RUŠÍ ŘEDITELSKÉ VOLNO PŮVODNĚ PLÁNOVANÉ V DOBĚ OD 1. do 7. září 2016. Zahájení školního roku proběhne v řádném termínu, to jest ve čtvrtek 1. září 2016 od 8:00 hodin.

Děti, které budou 1. až 7.září 2016 s rodiči na dovolené, budou omluveny.

15. 8. 2016

Pomoc hasičů po vytopené návsi

Děkujeme místnímu sboru za pomoc při odklízení naplaveného bahna z návsi a při čištění studen. Přikládáme nějaké foto..

8. 8. 2016 Zobrazit více

Brigáda - sportovní areál

V sobotu 9.7.2016 proběhla na hřišti brigáda, děkujeme zúčastněným za pomoc a přikládáme pár fotek z akce.

15. 7. 2016 Zobrazit více

Stavba navazující etapy dešťové kanalizace v obci

Vážení občané, v sekci Kanalizace (menu vlevo) najdete nově bližší informace k projektu rozšíření kanalizace o dalších 250m za účelem zřízení přípojek pro celkem 13 stavebních parcel a domy č.p. 83, 87 a 88. Předpokládaný termín zahájení stavby tohoto úseku je srpen 2016.

11. 7. 2016

Dovolená - MUDr. Kulda

Dovolená  -  MUDr. KuldaMUDr. Kulda čerpá dovolenou od 18.7. do 22.7.2016 a zastupuje jej MUDr. Kynclová. Ordinační hodiny ve Šťáhlavech v době dovolené od 7:00 do 12:00 hodin.

11. 7. 2016

Stránka