Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obceVážení občané, zveme Vás na ustavující zasedání nového zastupitelstva, které se bude konat dne 1. listopadu 2018 od 19:00 v salonku místního pohostinství v Nezbavěticích.

23. 10. 2018 Zobrazit více

Pytlový svoz plastového odpadu

Pytlový svoz plastového odpaduVážení občané,

tento pátek dne 26. října 2018 proběhne svoz plastového odpadu. Naplněné, zavázané, nebo přelepené žluté pytle s logem "Rumpold" umístěte na veřejném prostranství před svým domem nejlépe již ve čtvrtek večer.

23. 10. 2018

Oprava komunikace - změna termínu

Vážení občané, oprava komunikace kolem hospody a ke Škalkám z důvodů na straně zhotovitele proběhne již v úterý 9. října.

V tento den odsud proto nebude svezen směsný komunálních odpad, k náhradnímu svozu pak dojde o týden později 16. října.

9. 10. 2018

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadůVe středu 10. října 2018 od 16:00 do 18:30 hodin proběhne na shromaždišti odpadů u cesty na Škalky pravidelný podzimní svoz nebezpečných odpadů. Je možno odevzdávat vyřazené elektrospotřebiče, pneumatiky osobní i nákladní bez disků (velikost "Avia"), oleje a další.
Úplný seznam je přiložen.

8. 10. 2018 Zobrazit více

Upozornění na plánovanou opravu místních komunikací

Upozornění na plánovanou opravu místních komunikacíVážení občané, ve dnech 8. října a 10. října proběhnou opravy místní komunikace vedoucí kolem kulturního zařízení dále ke Škalkám (více viz přiložený zákres úseku). Nejprve bude tryskovou metodou opraven podklad, následně bude nanesen mikrokoberec (cca 2mm tloušťky). Záměrem je uzavřít již starý a zvětralý asfaltový podklad proti pronikání vody a prodloužit tak jeho životnost o zhruba jedno desetiletí.

Prosíme občany, aby v těchto dnech zde neparkovali svá auta. A to ani v sousedství komunikace, hrozí jejich zašpinění při pokládce mikrokoberce, nebo poškození odlétajícími kamínky.

7. 10. 2018 Zobrazit více

Rekonstrukce kabin SK Nezbavětice

V současné době probíhají úpravy na kabinách u hřiště v Nezbavěticích. Dělala se nová elektrika, sádrokartonový strop a kabiny se dovybaví novým nábytkem. Ruku k dílu přiložili i hráči - v příloze výmalba interiéru.

4. 10. 2018 Zobrazit více

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceVážení občané, jak bylo avizováno již na zasedání předchozím, zastupitelé se ještě jednou a naposledy v tomto volebním období sejdou na zasedání dne 4. října 2018. S ohledem k blízkosti voleb na pořadu jednání jsou navrženy již jen záležitosti dříve dojednané, nebo administrativně - provozního charakteru. Současně bude předložena zpráva o hospodaření obce za minulé volební období a zpráva starosty o realizovaných akcích i těch, které se realizovat nepovedlo a bude se jich tak muset ujmout nové zastupitelstvo. S ohledem na slavnostní charakter tohoto zasedání bude na místě pro účastníky připraveno malé pohoštění.

Navržený program zasedání:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání
 3. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 4. Schválení programu zasedání
 5. Kontrola usnesení z předchozího zasedání
 6. Zpráva účetní o hospodaření obce v uplynulém volebním období
 7. Návrh vyhlášky o systému likvidace odpadů v obci
 8. Návrh vyhlášky o zákazu pálení biologicky rozložitelných odpadů
 9. Zhotovení změny č. 1 územního plánu obce a územní studie na část ploch určených k zástavbě
 10. Rozpočtové opatření 3/2018
 11. Zpráva starosty k uplynulému volebnímu období
 12. Různé
 13. Rekapitulace schválených usnesení
 14. Závěr zasedání

2. 10. 2018 Zobrazit méně

Pytlový svoz plastového odpadu

Vážení občané,
tento pátek dne 28. září 2018 poprvé proběhne nový způsob svozu plastového odpadu.
Naplněné, zavázané nebo přelepené žluté pytle s logem "Rumpold" umístěte na veřejném prostranství před svým domem ve čtvrtek večer nebo v pátek v ranních hodinách.
Svoz bude prováděn pravidelně každý poslední pátek v měsíci.

26. 9. 2018

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičůČlenové Sboru dobrovolných hasičů Nezbavětice jsou zváni na schůzi konanou ve čtvrtek dne 27. září 2018 od 19:00 hodin v salónku místního pohostinství.

24. 9. 2018

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obceVážení občané, zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 20. září 2018 od 19:00 v salonku místního pohostinství v Nezbavěticích.

15. 9. 2018 Zobrazit více

Stránka