Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Prodejna COOP Chválenice

Západočeské konzumní družstvo Plzeň
od 20. srpna 2018 otevře prodejnu COOP ve Chválenicích.

15. 8. 2018 Zobrazit více

Dovolená MUDr. V. Kulda od 13.8.2018 do 17.8.2018

Dovolená MUDr. V. Kulda od 13.8.2018 do 17.8.2018MUDr. V. Kulda čerpá dovolenou od 13.8.2018 do 17.8.2018. Zastupuje jej MUDr. P. Kynclová. Ordinační hodiny ve Šťáhlavech v době dovolené pondělí až pátek od 7:00 do 12:00 hodin. Odpolední ordinace ve čtvrtek dne 16.8.2018 od 13:00 do 17:00 hodin v Losiné.

10. 8. 2018

Přesun pomníčku

Jak jste si mohli povšimnou, křížek u hlavní silnice byl sejmut a je nyní položen na protější straně ulice. Jedná se o dočasné umístění, které vyvolaly dva stavební záměry v tomto místě. Jednak stavba rodinného domu na zahradě u čp. 50 a větší měrou pak plánovaná přeložka sdělovacího vedení, plynu a stavba kanalizace. K přeložení sdělovacího vedení zřejmě ještě dojde v tomto roce, ostatní práce proběhnou v květnu a červnu roku následujícího. Poté bude křížek usazen na nový žulový blok, odstraněn nepůvodní bílý nátěr a povrch ošetřen proti povětrnostním vlivům. Oproti původnímu místu usazení bude o 3-4m posunut blíže ke středu obce.

6. 8. 2018 Zobrazit více

Dočasná úprava úředních hodin

Vážení občasné, z důvodu nemoci až do odvolání budou úřední hodiny v pondělí a středu posunuty na 18 - 20 hodinu. Omlouváme se za toto omezení, v případě potřeby se kdykoliv obracejte na starostu obce, tel. 777 849 443.

25. 7. 2018

Dovolená MUDr. Kulda od 9.7. do 13.7.2018

Dovolená MUDr. Kulda od 9.7. do 13.7.2018MUDr. V. Kulda čerpá dovolenou od 9.7. do 13.7.2018.Zastupuje jej MUDr. P. Kynclová. Ordinační hodiny ve Šťáhlavech v době dovolené pondělí až pátek od 7:00 do 12:00 hodin. Odpolední ordinace ve čtvrtek dne 12.7.2018 od 13:00 do 17:00 hodin v Losiné.

9. 7. 2018

Turnaj v nohejbale o pohár starosty obce

Turnaj v nohejbale o pohár starosty obceV sobotu 14. července od 9.00 se uskuteční na asfaltovém hřišti v Nezbavěticích turnaj v nohejbale. Zveme všechny hráče i diváky na příjemný sportovní den. Občerstvení zajištěno.

8. 7. 2018

Přeložka silnice I/20 - úsek kolem obce Losiná - příprava DÚR

Přeložka silnice I/20 - úsek kolem obce Losiná - příprava DÚRV úterý 12. června 2018 proběhlo další jednání k přeložce silnice I/20, úseku kolem obce Losiná a dále po území našeho katastru až k napojení na stávající trasu před vjezdem do sousedních Chválenic. Níže najdete výkresové dokumenty a komentář k výsledku jednání z našeho pohledu.

15. 6. 2018 Zobrazit více

Poslední fotbalový zápas + závěrečná schůze

Poslední fotbalový zápas + závěrečná schůzeZveme všechny fanoušky na poslední jarní zápas, který se odehraje na domácím hřišti v netradičiní čas: tuto sobotu 16.6.2018 od 11.30. Od 15.00 bude pak pod pergolou na hřišti závěrečná schůze na kterou zveme všechny členy SK Nezbavětice.

15. 6. 2018

Pozvánka na zasedání

Pozvánka na zasedáníVážení občané, zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce č. 29/2018, které se bude konat ve čtvrtek 14. června 2018 na obvyklém místě, tedy v salonku pohostinství v Nezbavěticích. Bude projednáván poměrně vyšší počet témat, v některých případech velmi důležitých, viz navržený program schůze.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání
 3. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 4. Schválení programu zasedání
 5. Kontrola usnesení z předchozího zasedání
 6. Průběžná zpráva účetní o hospodaření obce
 7. Zpráva hlavní inventarizační komise
 8. Projednání zprávy auditora, návrhu Závěrečného účtu hospodaření obce a Účetní závěrky za rok 2017
 9. Zpráva o postupu přípravy III. etapy rekonstrukce kanalizace
 10. Smlouva o provedení přeložky plynového řadu vyvolané III. etapou kanalizace a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet s.r.o.
 11. Provedení přeložky sdělovacího vedení v souvislosti s III. etapou kanalizace
 12. Výzva Odboru životního prostřední Magistrátu města Plzně k odstranění černé skládky
 13. Prodej stavební parcely sestávající se z pozemků kat.č. 47/34, 47/48 a 67/7
 14. Zadání projekční přípravy IV. etapy kanalizace
 15. Dohoda o ukončení nájmu pozemku se společností OSONA a uzavření nových smluv na pronájem pozemků za účelem instalace reklamního zařízení
 16. Úprava systému svozu tříděných odpadů
 17. Pořízení změny č. 1 územního plánu obce
 18. Projednání cenové nabídky na pořízení dopravního radaru
 19. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 20. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období
 21. Různé
 22. Rekapitulace schválených usnesení
 23. Závěr zasedání

9. 6. 2018 Zobrazit méně

Probíhající údržba zeleně

Probíhající údržba zeleněV týdnu od 4.6. do 8.6. proběhne údržba zeleně na obecní návsi a kolem budovy OÚ. Jedná se především o odstranění suchých větví, odlehčení a prosvětlení korun, které nebylo v posledních nejméně dvaceti letech provedeno.

Součástí je bohužel i pokácení lípy naproti vratům usedlosti č.p. 4, tedy jedné z nejstarších. Po zásahu blesku před lety postupně prosychá a její větve tak představují přímé ohrožení pro kolemjdoucí. Záchrana není možná, neboť kmen je již shnilý a dutý. Po odstranění koruny, která hrozí pádem, by se již plnohodnotně nezmladil. V průběhu podzimu bude na místě této lípy vysazen strom nový.

4. 6. 2018 Zobrazit více

Stránka